HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
FURMANIK, Martin

The Political, Military, Religious, Educational, Cultural and Economic Activities of the Spiš (Zipser) Germans, 1938– 1943.

Historický časopis, 2024, 72, 1, pp. 151-183, Bratislava

Abstract: The study deals with the activities of Spiš Germans during the period of Slovak autonomy and in the first years of the Slovak state between 1938 and 1943. The beginning of the study is devoted to the activities of Germans in Spiš in the stormy year of 1938. At that time, Spiš Germans participated in the subversion of the first Czechoslovak Republic. Subsequently, the contribution maps the activities of the Deutsche Partei (German Party) (the only permitted party of the Carpathian Germans) in Spiš and the activities of the pro-Hungarian-oriented Spiš Germans. Another part of the study deals with various activities related to the war and collaboration with the Nazis in Germany. Attention is paid here to the military organizations of the Spiš Germans, their participation in Second World War battles, the Aryanization of Jewish property by the Spiš Germans, anti-Jewish acts and the relationship of the Germans with the majority. Subsequently, the contribution deals with the religious life of Spiš Germans. The most significant event in this area at that time was the establishment of the independent German Evangelical Church AC in Slovakia. The next part of the study discusses German education in Spiš, which experienced the greatest boom in history during the time of the Slovak State. At that time, there was at least one German school in every fourth municipality on Spiš. Subsequently, attention is paid to the cultural and sports activities of Spiš Germans. Like all areas of German life at that time, it was strongly marked by Nazi ideology. The last part of the study deals with the economy and employment of Spiš Germans. Many of them went to Germany for work during the Second World War. The war events of the Second World War had a significant impact on the activities of the largest German companies in Spiš, which had to expedite a considerable part of their products for the needs of the Slovak and German armies. Within each part of the study, attention is paid to the influence of Nazism on the activities of the Germans in Spiš.

Keywords: Slovak State. Spiš. Spiš Germans (Zipsers). Carpathian Germans. Minority. Nationalism. Nazism. Deutsche Partei in der Slowakei.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.7

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov