HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
PATERA, Lukáš

Development of the iron industry in the Spiš-Gemer mining area in the years 1867–1914.

Historický časopis, 2024, 72, 1, pp. 49-79, Bratislava

Abstract: The presented study deals with the issue of the development of the iron industry in the Spiš-Gemer mining area from the Austro-Hungarian settlement to the outbreak of the First World War. The work follows the onset of industrialization in the Upper Hungarian iron industry, the development of metallurgical technology, iron ore mining, transport, the creation of export networks between Hungary and other Central European regions. In the second half of the 19th century, the nature of Upper Hungarian metallurgy changed from proto-industrial to a modern capitalist way of doing business. Since the 1870s, after the creation of the first railways in the monitored area, private foreign capital penetrates the metallurgy of Spiš and Gemer, and the rate of export of iron ores to Austrian and Prussian ironworks increases. The Spiš-Gemer mining area is undergoing a transformation, which includes it becoming the most important producer of ore and pig iron in Hungary.

Keywords: Metallurgy. Mining. Spiš. Gemer. Ironworks. Iron ore. Industry.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov