HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MONOK, István 

One library – multiple cults: the Corvina Library of Mathias Corvinus.

Historický časopis, 2022, 70, 4, pp. 715–738, Bratislava.

Abstrakt: Počas vlády legendárneho kráľa Mateja Hunyadyho (1458 – 1490) sa začalo s vyhotovovaním kópií kníh a s kníhtlačou (1473). Na uhorskom kráľovskom dvore, podobne ako na viacerých dvoroch šľachticov a vysokých cirkevných činiteľov, talianski, nemeckí, českí a chorvátski humanisti súťažili medzi sebou, aby získali pozvanie do jedńej z najuznávanejších knižníc v tom čase – do Bibliotheca Corvina v Budíne. Táto knižnica sa stala jednou z najznámejších symbolov uhorskej kultúry. Počas 16. a 17. storočia Bibliotheca Corvina spoluvytvárala uhorskú identitu. V 17. a 18. storočí sa stala súčasťou kultúrnej politiky viedenského panovníckeho dvora a formovala spoločný kult ríše. Sedmohradský dvor vojvodov a taktiež sedmohradskí Sasi si tiež prisvojjil kultúrnu tradíciu Bibliotheca Corvina. Avšak od poslednej tretiny 18. storočia a od začiatku 19. Storočia táto knižnica sa stala dôležitým prvkom maďarského národného povedomia.

Kľúčové slová: Dejiny knižnice Bibliotheca Corvina. Uhorský kráľovský dvor Mateja Hunyadyho.15. – 18. storočie.

Abstract: During the reign of the legendary King Matthias Hunyadi (1458–1490) a book copying workshop was working and book printing started in 1473. At the royal court, just like in the court of nobles and higher clergy numerous Italian, German, Bohemian and Croatian humanist artists competed to get a chance to create, or to get an invitation to a symposium and to have the opportunity to get into to the greatest library of the area, the library established in the Buda royal court: the Bibliotheca Corvina. This library became one of the most frequently mentioned symbols of Hungarian culture. We shall see that in the 16th and 17th centuries this library was part of the Hungarus consciousness, in the 17th and 18th centuries, the Austrian court and its cultural policy building a common imperial culture for itself, and the Transylvanian princely centre also took the library into account as a symbol of the common culture. So did the universitas Saxonum, if only to consider their own cultural achievements equal to the Great King’s. Later, from the last third of the 18th century and from the beginning of the 19th century it became a firm element of Hungarian consciousness.

Keywords: History of the Library Bibliotheca Corvina. Hungarian Royal Court of King Matthias Hunyadi. 15th–18th Century.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.4.5

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov