HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
NÉMETH, István 

The Professionalization of the Bourgeoisie and the Beginnings of the Bildungsbürgertum in the Cities of the Kingdom of Hungary.

Historický časopis, 2022, 70, 4, pp. 609–637, Bratislava.

Abstract: In Hungarian historiography, the term Bildungsbürgertum is primarily used to describe the bourgeoisie of the 19th century, although German historiography dates the roots of the term back to the 16th and 17th centuries. The content of the term also differs between Hungarian and German historiography: Hungarian historiography, using primarily Péter Hanák‘s definition, uses the term to refer to the free-spirited intellectuals, while German historiography generally uses the term to refer to the educated intellectuals, including clergy, state officials, etc. I describe a process in the context of the ruling elite of the city of Košice that also indicates the extent to which the higher level of society was diverse. By the beginning of the 18th century, the elite in this city was made up of a very wide variety of persons of higher status, which I will show by means of a prosopographical analysis. However, the members of the elite were also very closely related, an analysis which I have carried out primarily on the basis of the registers of births. In the course of the analysis, I will show that even in this early phase of the Hungarian bourgeoisie, a qualified class of city leaders with knowledge of state administration was formed, or was beginning to form, which was very diverse in its social relations: it extended its network of contacts to the local bourgeoisie, the state official class and the local nobility. This heterogeneous group was bound together by a very mixed sense of order and occupation, which also created this socially distinct, intermediate layer. I present the early history and development of this group.

Keywords: Bildungsbürgertum. Professionalism. Urban history. City leader elite. Prosopography.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.4.2

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov