HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 69), 2021, č. 5

O B S A H / C O N T E N T S

Š t ú d i e / A r t i c l e s

Rábik, Vladimír – Lopatková, Zuzana: Visitatio liminum of Hungarian bishops at the Roman Curia in the Middle Ages ... 785

Hlavačková, Miriam: Vale, pater optime, et veni. The Cult of St. John of Capistrano in the Territory of present-day Slovakia in the Middle Ages ... 815

Tihányiová, Monika: From the Medieval Correspondence of Hungarian Noblewomen ... 839

Koumar, Jan: Aristocratic Widowhood in the Second Half of 19th Century. The Case of Carolina Collalto e San Salvatore Née Apponyi ... 863

Demeter, Gábor – Horbulák, Zsolt: Regional socio-economic inequalities before and after the collapse of the Hungarian Kingdom – modernization, “Magyarization” and economic exploitation from a different perspective ... 889

Zvara, Vladimír: Constructing the past and future of Slovak music. Dobroslav Orel in interwar Bratislava ... 921

R e c e n z i e / R e v i e w s

Kaldellis, Anthony: Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium (Marek Klatý) ... 941

Steinhübel, Ján: The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia (Miroslav Lysý) ... 948

Dóbék, Ágnes – Mészáros, Gábor – Vaderna, Gábor (eds.): Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 (Ivona Kollárová) ... 950


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov