HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
NIŽŇANSKÝ, Eduard – PSICOVÁ, Katarína

Advisor Erich Gebert and his efforts to influence the course of Aryanization in Slovakia.

Historický časopis, 2021, 69, 4, pp. 693–728, Bratislava.

Abstract: In this study, we deal with the unknown efforts of the Nazi adviser to the Ministry of Economy Erich Gebert to influence the process of Aryanization in Slovakia. These efforts are also interesting because in 1940 a special office was created – the Central Economic Office, which was also to deal with the issue of Aryanization. A counsellor for the Jewish question – Dieter Wisliceny – also worked in Slovakia. Gebert‘s efforts in 1941–1943 to influence the Aryanization process were unsuccessful. These failures also show the possibilities of Slovak ministers, or administration to negotiate issues with Nazi Germany in some way and not to simply submit.

Keywords: Anti-Semitism. Aryanization. Advisor. Nazi-Germany. Slovak state.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.6

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov