HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

REDAKCIA

English version

Hlavný redaktor:
Adam HUDEK, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Domáca redakčná rada:
Miloslav ČAPLOVIČ, Vojenský historický ústav, Bratislava
Viliam ČIČAJ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Ľudovít HALLON, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Matej HANULA, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Katarína HRADSKÁ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dušan KOVÁČ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Eva KOWALSKÁ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Tünde LENGYELOVÁ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Slavomír MICHÁLEK, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Vincent MÚCSKA, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Dušan SEGEŠ, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Michal SCHVARC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Ján STEINHÜBEL, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dušan ZUPKA, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Medzinárodná redakčná rada:
Josette BAER HILL, University of Zürich, Switzerland
Peter BUGGE, Aarhus University, Denmark
Moritz CSÁKY, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria
Robert J. EVANS, University of Oxford, United Kingdom
Benjamin FROMMER, Northwestern Univesity, Evanston, USA
Frank HADLER, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig, Germany
Peter HASLINGER, Herder-Institut für historische Östmitteleuropaforschung, Marburg, Germany
Catherine HOREL, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Paris, France
Francesco LEONCINI, Università Ca' Foscari, Venezia, Italy
Jiří MALÍŘ, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
Antoine MARÈS, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Paris, France
Géza PÁLFFY, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Jaroslav PÁNEK, Český historický ústav v Ríme, Italy
Jan RYCHLÍK, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
Mark STOLARIK, University of Ottawa, Canada
Martin SCHULZE WESSEL, Ludwig-Maximilians-Univesität München, Germany
Arnold SUPPAN, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria
Thomas WINKELBAUER, Universität Wien, Austria
Ela ZADOROŽŇUK, Institut of Slavic Studies of RAS, Moscow, Russia

Výkonná, grafická a jazyková redaktorka:
Miroslava Fabriciusová

Adresa redakcie:
Historický ústav SAV, v. v. i.
P. O. BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com
Web: www.historickycasopis.sk


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov