HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

REDAKCIA

English version

Hlavný redaktor:
Dušan Kováč

Redakčná rada:
Miloslav Čaplovič, Viliam Čičaj, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Katarína Hradská, Adam Hudek, Eva Kowalská, Ingrid Kušniráková, Tünde Lengyelová, Slavomír Michálek, Vincent Múcska, Dušan Segeš, Michal Schvarc, Ján Steinhübel, Dušan Škvarna, Dušan Zupka

Medzinárodná redakčná rada:
Josette Baer Hill (Zurich), Peter Bugge (Aarhus), Stanislaw Byłina (Warszawa), Moritz Csáky (Wien/Graz), Robert J. Evans (Oxford), Benjamin Frommer (Evanston), Frank Hadler (Leipzig), Peter Haslinger (Marburg), Catherine Horel (Paris), Francesco Leoncini (Venezia), Jiří Malíř (Brno), Antoine Marès (Paris), Géza Pálffy (Budapest), Jaroslav Pánek (Praha), Jan Rychlík (Praha), Mark Stolarik (Ottawa), Martin Schulze Wessel (München), Arnold Suppan (Wien), László Szarka (Budapest), Thomas Winkelbauer (Wien), Ela Zadorožňuk (Moskva)

Výkonná, grafická a jazyková redaktorka:
Miroslava Fabriciusová

Adresa redakcie:
Historický ústav SAV
P.O.BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com
Web: www.historickycasopis.sk


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov