HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

VÝZVY English version

VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 4/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 4/2021 na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe. Uvedené číslo pripravujeme pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Hosťujúcim redaktorom čísla je Ján Hlavinka.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • Protižidovská legislatíva na Slovensku v komparatívnom kontexte
 • Represie voči Židom na území Slovenska v rokoch 1938-1945
 • Osudy slovenských Židov v getách, pracovných, koncentračných a vyhladzovacích táboroch
 • Židia v odboji
 • Mikrohistorické perspektívy a prípadové štúdie spojené s danými témami

Termín zaslania abstraktov: 30. 6. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 31. 8. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 3/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 3/2021 na tému Úloha peňazí v dejinách strednej Európy od stredoveku po súčasnosť. Hosťujúcimi redaktormi čísla sú Eduard Kubů a Ľudovít Hallon.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • fiškálna a rozpočtová politika štátu;
 • fiškálne hospodárenie regionálnych orgánov (dobových samosprávnych zväzkov, mesta, okresu, obce);
 • fiškálne hospodárenie jednotlivých typov hospodárskych subjektov (podľa dobovej štruktúry a charakteru);
 • systém daní, dávok a novodobých daňových systémov;
 • ceny, mzdy a inflačné procesy v dlhodobej perspektíve;
 • menové systémy a dobové platidlá;
 • finančné inštitúcie, centrálne bankovníctvo, komerčné bankovníctvo, poisťovne;
 • dobový trh, vnútorný a medzinárodný obchod, obchodné korporácie;
 • človek v dejinách peňazí a finančných procesov (hospodárske a finančné elity, úradníctvo, obchodníci).

Termín zaslania abstraktov: 30. 3. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 15. 5. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov