HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

VÝZVY English version

VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 4/2022 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 70, číslo 4/2022 na tému Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Editormi čísla sú Tünde Lengyelová a Géza Pálffy.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov so zameraním na predmetnú tému.

Projekt ponúka široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • Metodologické problémy raného novoveku, periodizácia, terminológia;
 • Nové aspekty uhorskej vnútornej a zahraničnej politiky, vývoj politického systému;
 • Peripetie smerovania novovekej spoločnosti k modernému štátu;
 • Divergencia alebo konvergencia uhorského spoločenského a kultúrneho vývoja v európskom kontexte;
 • Ekonomické impulzy v priestore strednej Európy v protoindustriálnom období;

Termín zaslania abstraktov: 30. 6. 2022

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 30. 8. 2022

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 4/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 4/2021 na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe. Uvedené číslo pripravujeme pri príležitosti 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu. Hosťujúcim redaktorom čísla je Ján Hlavinka.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • Protižidovská legislatíva na Slovensku v komparatívnom kontexte
 • Represie voči Židom na území Slovenska v rokoch 1938-1945
 • Osudy slovenských Židov v getách, pracovných, koncentračných a vyhladzovacích táboroch
 • Židia v odboji
 • Mikrohistorické perspektívy a prípadové štúdie spojené s danými témami

Termín zaslania abstraktov: 30. 6. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 31. 8. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


VÝZVA NA PUBLIKOVANIE PRE ČÍSLO 3/2021 HISTORICKÉHO ČASOPISU

Historický časopis vyzýva záujemcov na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla, roč. 69, číslo 3/2021 na tému Úloha peňazí v dejinách strednej Európy od stredoveku po súčasnosť. Hosťujúcimi redaktormi čísla sú Eduard Kubů a Ľudovít Hallon.

Na pripravovanom čísle Historického časopisu by sa mali podieľať odborníci zo slovenskej i zahraničnej komunity historikov zameraní na predmetnú tému.

Projekt ponúka veľmi široké spektrum čiastkových tém, medzi ktoré patria:

 • fiškálna a rozpočtová politika štátu;
 • fiškálne hospodárenie regionálnych orgánov (dobových samosprávnych zväzkov, mesta, okresu, obce);
 • fiškálne hospodárenie jednotlivých typov hospodárskych subjektov (podľa dobovej štruktúry a charakteru);
 • systém daní, dávok a novodobých daňových systémov;
 • ceny, mzdy a inflačné procesy v dlhodobej perspektíve;
 • menové systémy a dobové platidlá;
 • finančné inštitúcie, centrálne bankovníctvo, komerčné bankovníctvo, poisťovne;
 • dobový trh, vnútorný a medzinárodný obchod, obchodné korporácie;
 • človek v dejinách peňazí a finančných procesov (hospodárske a finančné elity, úradníctvo, obchodníci).

Termín zaslania abstraktov: 30. 3. 2021

Prosíme prispievateľov, aby abstrakty posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com

Termín zaslania príspevkov: 15. 5. 2021

Prosíme prispievateľov, aby príspevky v slovenskom, českom, prípadne v anglickom jazyku posielali na mailovú adresu: histcaso@gmail.com


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Copyright © Historický ústav SAV, v. v. i., 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov