HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2022

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
STUDENIČOVÁ, Hana

Some Moments in the History of a Manuscript Polyphonic Choirbook. Fragments of the Ordinary and Proper of the Mass from the Bratislava City Archives

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 33–51, Bratislava.

O článku: Pravděpodobně z doby okolo roku 1550 pocházel rukopisný chorbuch, jehož fragmenty pochází z Archívu mesta Bratislavy. Fragmenty s polyfonním repertoárem v podobě otevřených dvojlistů sloužily původně jako obal městských úředních knih z doby mezi roky 1687–1700. Část fragmentů je dnes uložena ve Štátném archívu v Bratislave ve fondu Zbierka cirkevných písomnosti; druhá část fragmentů se překvapivě dodnes nachází na městských knihách ze 17. století v Archívu mesta Bratislavy. V následující studii budou představeny a detailně popsány objevené polyfonní fragmenty, stejně tak budou popsány dobové souvislosti týkající se původu, prodeje a následného druhotného využití tohoto chorbuchu.

Kľúčové slová: Polyfonní fragmenty. Chorbuch. Mešní ordinária a propria. Bílá menzurální notace. Polovina 16. století. Bratislava. Archív mesta Bratislavy. Městské knihy.

Abstract: The choirbook, from which fragments are preserved in the Bratislava City Archive, quite probably dated from about 1550. The fragments show a polyphonic repertoire with the form of open double folios. They were later exploited as covers of municipal official books from 1687–1700. Today, some of the fragments are stored in the Bratislava State Archive, in the Zbierka cirkevných písomnosti [Collection of ecclesiastical documents]; but surprisingly, further fragments can still be found today on the municipal books from the 17th century in the Bratislava City Archive. The following material describes the discovered polyphonic fragments and the historical circumstances regarding the origin, sale, and secondary use of the choirbook.

Keywords: Polyphonic fragments. Choirbook. Mass ordinary and proper, white mensural notation. Middle of the16th century. Bratislava. Bratislava City Archive. Municipal books.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.2

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 70 * 2022

Ochrana osobných údajov