HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MAXWELL, Alexander

Suppressing the Memory of Slovak Panslavism: The Historiographical Misrepresentation of Kollár and Štúr

Historický časopis, 2023, 71, 2, pp. 249–277, Bratislava.

Abstract: In the first half of the nineteenth century, intellectuals from northern Hungary usually believed in a single Slavic nation speaking a single language. They imagined Slovaks not as a nation but as a “tribe” of the Slavic nation, and Slovak as a “dialect” or even a “subdialect” of the Slavic language. Modern historians and linguists, however, are so extraordinarily unwilling to acknowledge nineteenth-century Panslavism that many falsify primary source quotations, particularly as concerns the language/dialect dichotomy which features prominently in Panslav linguistic thought: where historical actors refer to a “dialect”, modern scholars substitute the term “language”. The end result is to transform Panslavs into particularist Slovak nationalists. This paper documents the Panslavism of Jan Kollár and Ľudovít Štúr, documents the misrepresentation of their ideas in recent historiography, and speculates why so many scholars refuse to acknowledge past Panslavism.

Keywords: Panslavism. Slovak history. Slavic Languages. Linguistic Classification.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.3

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov