HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 70), 2022, č. 5

C O N T E N T S

S t u d i e s

Hudáček, Pavol: The Bardejov charter of 1247 (a few notes on a medieval document) ... 785

Rábik, Vladimír: “Episcopus Nitriensis solvit pro complemento sui communis servicii.” Obligation of commune servitium of the bishops of Nitra towards the Roman Curia in the late Middle Ages ... 825

Iudean, Ovidiu-Emil: The Formation of Romanian Legal Elites and Nation-Building in Nineteenth and Early Twentieth-Century Transylvania ... 853

Švorc, Peter: The formation of Czechoslovakia (1918) and the German population of Spiš. Ideas and reality ... 887

Dudeková Kováčová, Gabriela – Rákosník, Jakub: The State, Voluntary Activities and National Aims in Social Care for Children and Young People in Inter-War Czechoslovakia ... 915

H o r i z o n s

Koumar, Jan: Three Nuptial Publications Celebrating Italian Unions of the House of Apponyi in Early 19th Century ... 949

R e v i e w s

Spotlight on the Peripheries: The Changing Face of European Latinity (Svorad Zavarský) ... 967

Matis, Herbert – Suppan, Arnold: Sapere Aude. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften seit 1918 (Adam Hudek) ... 976

Jeschke, Felix: Iron Landscapes. National Space and the Railways in Interwar Czechoslovakia (Michal Ďurčo) ... 979


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov