HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

Historický časopis (ročník 71), 2023, č. 5

C O N T E N T S

S t u d i e s

Druga, Marek: Heresy and Heretics in Deliberatio supra hymnum trium puerorum ... 769

Zupka, Dušan: Dynastic identity, death and posthumous legacy of Sophie Jagiellon (1522–1575) in contemporary sources ... 793

Szijártó, István M.: County and Gentry in 18th-century Hungary ... 809

Strachová, Milena – Vostrý, Zdeněk: Temperance movement in sports: Response to teetotal movement in Bohemian lands ... 827

Mitova, Mirena: The International Fair of Plovdiv in bulgarian-czechoslovak trade relations in the middle of the 40s and in the 50s of the XX century according to bulgarian documents ... 849

Haberlandová, Katarína – Krišteková, Laura: Innovations in architecture and the impact of architects´ mobility on their application: the case of the new building of the Slovak National Theatre in Bratislava ... 867

Vartašová, Anna – Červená, Karolína: Historical Development of Real Property Tax Regulation in the Territory of Slovakia in the period of 1918–2005 ... 895

R e v i e w s

Grünfeldová, Diana: Dejiny židovskej komunity v Šamoríne (History of the Jewish Community in Šamorín) (Ján Hlavinka) ... 931


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov