HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
DOLEŽAL, Kryštof

Post-War Czechoslovak Nationalism in the Media Reception of the Film about Jan Roháč of Dubá

Historický časopis, 2022, 70, 1, pp. 87–113, Bratislava.

O článku: Cílem této studie je odpovědět na otázku, jakým způsobem byl vepsán nacionalismus do dobové mediální recepci snímku Jan Roháč z Dubé z roku 1947. Argumentuji, že zatímco slovenský tisk věnoval filmu pozornost jen okrajově, český tisk rozvinul exklusivně českou národoveckou linku husitské tradice a využíval reference k dalším komponentám českého nacionalismu jako je „slovanská idea“. Analýza recenzí ukazuje, že reflexe filmu lze v závislosti na jejich postoji uchopit jako střet nekomunistického a pro-komunistického tábora. Nekomunistický tisk sice kritizoval principy socialistického realismu, ahistorismus snímku a jeho pojetí národní identity, nepředložil však jakoukoliv svébytnou interpretaci. Pro-komunistické recenze pojaly snímek jako normativní předobraz československé společnosti a politiky, přičemž zdůrazňovaly prvky výhradně českého nacionalismu, který se stal samozřejmou součástí komunistické ideologie. Činily tak historickými aktualizacemi a výzvami k naplnění odkazu proto-komunistického martyra Jana Roháče a ustanovení pomyslné jednoty československé společnosti a slovanské celistvosti založené na komunistické historické koncepci.

Kľúčové slová: Nacionalizmus. Jan Roháč z Dubé. Kinematografie. Třetí československá republika. Husitismus. Panslavismus.

Abstract: This study explores nationalist strategies inscribed in the media reception of the 1947 Czechoslovak movie Warriors of Faith. While the Slovak press paid only marginal attention to the film, I demonstrate that the Czech press developed an exclusionary Czech nationalist discourse of Hussite tradition while entailing other components of Czech nationalism such as pan-Slavism. The analysis shows that the film reviews can be differentiated according to a clash between non-communist and pro-communist camps. Although the non-communist press criticized the principles of socialist realism, cultural nationalism, and ahistoricism, it failed to present any distinctive narrative. On the other hand, pro-communist reviews framed the movie as a normative model for Czechoslovak politics and society, emphasizing elements of Czech nationalism, rendering it an authentic part of communist ideology. They did so by transposing historical realities to the present-day moment and prompting the „legacy fulfilment“ of the proto-communist martyr Jan Roháč to (re)invent Czechoslovak unity and Slavic integrity.

Keywords: Nationalism. Warriors of Faith. Cinematography. Third Czechoslovak Republic. Hussitism, Pan-Slavism.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.4

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2023 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov